• Let's just do it!


    Moose Inc. Has Arrived

Who Are We?

We are a company specializing in developing dedicated software solutions.
Have an idea for an app or website ? You can be sure we’ll help you develop it!

Our services

We are the best at

Application development

Web, mobile
... and more.

Support

Sit down and relax.
We'll handle it!

Business analysis

Process classification and optimization

Outsourcing

Need a hand?
Contact us!

Why us?

Because we are the best at what we do. Our company brings together experience, engagement and enthusiasm.
For us our Customers are the greatest value.

Why to choose us

Every member of our team has more than 3 years of experience. Some of them even five times as many!

We always give 200% at our work.

We enjoy what we do! A lot!

We're good at

Projekty unijne

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację projektu pod tytułem: "Wykonanie badań w zakresie modelowania procesów oraz odwzorowania reguł decyzyjnych w procesach biznesowych w oparciu o kwalifikatory."
Data publikacji: 2015-12-23


Zapytanie ofertowe dotyczące stworzenia modularnego systemu obserwacyjno-inspekcyjnego opartego na latającej platformie wielowirnikowej zasilanej ze stacji naziemnej dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu

Zakup planowany jest w ramach projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu sektorowego „INNOSBZ”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2016 r.
Data publikacji: 2016-06-29

Just letting you know that we are using cookies on our website. Ok. I udnderstand.