About

Moose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „System SmartBRAKE - Inteligentny System Asekuracji Ruchu i Trasy Roweru”.

Celem projektu jest opracowanie i wytworzenie prototypu inteligentnego systemu zwiększającego bezpieczeństwo podczas wycieczek rowerowych oraz opracowanie aplikacji zbierającej dane z przejechanych tras.
Przewidziane w projekcie prace dotyczą przeprowadzenia badań związanych z połączeniem części mechanicznej, elektronicznej oraz wytworzenia dedykowanego oprogramowania w celu realizacji wymienionych powyżej celów.

Planowane efekty realizacji projektu:
W ramach pierwszej kategorii - powstanie produkt wspierający bezpieczeństwo podczas wycieczek rowerowych.
W ramach drugiej kategorii – wyróżnić można złożenie zgłoszenia patentowego. Planowane jest również przedstawienie wyników projektu na targach oraz konferencjach naukowo-technicznych.
W ramach trzeciej kategorii - planowany jest rozwój firmy Moose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie działalności badawczo-rozwojowej. Stworzenie nowego produktu, dywersyfikacja działalności firmy, wejście w obszar zagadnień związanych z zwiększeniem bezpieczeństwa jazdy rowerem. Nawiązanie współpracy z największą uczelnią techniczną w Północno-Wschodniej Polsce - Politechniką Białostocką.

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 2 642 752,73 zł
Wartość projektu wynosi: 3 476 638,71 zł

Data publikacji: 2018-11-05

section-08daec6
//mooseinc.eu/wp-content/uploads/2019/05/funduszeEuropejskie.png
//mooseinc.eu/wp-content/uploads/2019/05/UE-fundusz-1.png
About

Moose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt w ramach konkursu Granty na badania i innowacje.

Granty na badania i innowacje - to projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich i realizowany przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2.2 Bon na usługi badawcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
Celem projektu jest pobudzenie popytu na innowacje i upowszechnienie podejmowania działalności B+R+I przez podlaskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dzięki zdobytym środkom firma zakupi pakiet symulacyjny MatLab.

Planowane efekty projektu to wzrost zatrudnienia oraz rozbudowa zaplecza B+R.

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich w projekt: 68 950,00 zł
Wartość netto projektu wynosi: 98 500,00 zł

Data publikacji: 2018-09-04

section-56a37ee
//mooseinc.eu/wp-content/uploads/2019/05/FEPR.png
//mooseinc.eu/wp-content/uploads/2019/05/loga-projekty1.png
//mooseinc.eu/wp-content/uploads/2019/05/loga-projekty2.png
//mooseinc.eu/wp-content/uploads/2019/05/UE-fundusz-1.png
About

Moose Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Modularny system obserwacyjno - inspekcyjny oparty na latającej platformie wielowirnikowej zasilanej ze stacji naziemnej".

Celem projektu jest opracowanie oraz implementacja modularnego systemu obserwacyjno-inspekcyjnego opartego na latającej platformie wielowirnikowej zasilanej ze stacji naziemnej. Innowacją jest uproszczona obsługa przez użytkownika końcowego, wymienne głowice obserwacyjno-inspekcyjne oraz zwiększony czas lotu poprzez zastosowanie przewodu zasilającego. Planowanym wyposażeniem bezzałogowego statku powietrznego będą kamery światła widzialnego, termowizyjnego oraz inna aparatura a opracowany pakiet symulacyjno-treningowy umożliwi przeprowadzenie szkoleń i treningów z obsługi systemu.

Planowane efekty projektu:
Planowane efekty projektu możemy podzielić na trzy kategorie:
W ramach pierwszej kategorii - produktów, powstanie prototyp modularnego systemu obserwacyjno-inspekcyjnego oparty na latającej platformie bezzałogowego statku powietrznego typu wielowirnikowiec. Będzie ona zasilana ze stacji naziemnej za pomocą przewodu, co zapewni długi czas lotu w porównaniu do konwencjonalnego zasilania za pomocą baterii. W skład planowanego wyposażenia bezzałogowego statku powietrznego będzie wchodzić modułowy system kamer obserwacyjnych. Innowacją będzie uproszczona obsługa systemu w porównaniu do dostępnych obecnie rozwiązań.
W ramach drugiej kategorii - wskaźników projektu wyróżnić można złożenie zgłoszenia patentowego. Planowane jest również przedstawienie wyników projektu na targach oraz konferencjach naukowo-technicznych.
W ramach trzeciej kategorii - rezultatów miękkich planowany jest rozwój firmy Moose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie działalności badawczo-rozwojowej. Stworzenie nowej odnogi, dywersyfikacja działalności firmy zajmującej się działalnością w zakresie bezzałogowych statków powietrznych. Nawiązanie współpracy z największą uczelnią techniczną w Północno-Wschodniej Polsce - interdyscyplinarnym zespołem z Politechniki Białostockiej.

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 3 724 713,99 zł
Wartość projektu wynosi: 4 862 102,92 zł

Data publikacji: 2017-03-22

section-a86494a
//mooseinc.eu/wp-content/uploads/2019/05/funduszeEuropejskie.png
//mooseinc.eu/wp-content/uploads/2019/05/UE-fundusz.png

About

Why us? Becouse we are the best at what we do. Each task is individually adjusted to all your specific needs. Our company brings together experience, engagement and enthusiasm. For us our Customers are the greatest value.

Here you can find us